Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Álvarez Jorge, Antoni

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
12
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Josep
Nom de la mare: 
Margarida
Lloc de residència: 
Madrid
Adreça: 
Ferroviarios, 86
Província de residència: 
Madrid
Data d’arribada: 
01/09/1937
Adreça de destinació: 
S.N. Major, 138, baixos
Observacions: 
Fill de Margarida de Jorge
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid