Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Álvarez Ollero, Eulogia

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Navalcarnero
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
49
Lloc de residència: 
Villaseca de la Ciana
Província de residència: 
Lleó
Data d’arribada: 
01/01/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Germanetes dels Pobres
Observacions: 
"Baixa per acollir-se al racionament de la població el 6-8-38". "Passa de nou al menjador. 1-10-38".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid