Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Álvarez Peralta, Antonio

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
68
Adreça: 
Paseo Colón, 97
Professió: 
Ferroviari
Lloc de procedència: 
Irun
Província de procedència: 
Guipúscoa
Data d’arribada: 
05/09/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Talamanca, 17
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB. "Población Flotante. 19 de Julio 1937". Lligall 30: "Consell Municipal 1936-39".