Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Álvarez Pérez, José

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de residència: 
Madrid
Província de residència: 
Madrid
Data d’arribada: 
02/02/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Major, 138
Observacions: 
Ha portat els següents fills: Pilar Álvarez Jorge (16 anys), Antonio Álvarez Jorge (13 anys) i José Álvarez Jorge (4 anys). Altres parents: Margarita Jorge Oñate (43 anys, muller). "Per un mes se li ha fet 1 ració més de p. 1-1-38".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid