Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Álvarez Sánchez, Juana

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
19
Nom del pare: 
Mariano
Nom de la mare: 
Juana
Lloc de residència: 
Madrid
Adreça: 
Minestriles, 4
Província de residència: 
Madrid
Data d’arribada: 
18/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Pont de Vilomara, 6, baixos
Observacions: 
Els seus pares viuen a Madrid. Persona que l'acull: Antoni Badia. Nom apuntat a la part superior de la fitxa: Camilo Rubiralta Costa.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid