Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Amador Suñé, Eugenio

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Alcubierre
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
54
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
Pastor
Lloc de procedència: 
Cervera
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
26/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Sant Marc, 11
Observacions: 
Cobrament: 52'50. "Treballa en la serradora de S. Francesc". "Baixa per recollir tarja de racionament. 2-1-39". "Entren a cobrement el dia 1-1-38". Cap de grup segons 2ª font. Familiars: 10 (2ª font). Estada: 2 dies. Crèdit Ajuntament: 40 ptes. 2 referèn.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI". Document "Refugiats evacuats del front de l'est donats d'alta accidentalment en aquesta localitat".