Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Ametlla Pui, Maria

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
52
Estat civil: 
Casat/da
Nom del cap de casa: 
Ramon Xuclà Seres
Parentiu respecte al cap de casa: 
Marit
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
30/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Cirera, 3, 1r
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"