Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Andraiz Domènech, Josepa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
28
Estat civil: 
Casat/da
Data d’arribada: 
02/05/1938
Observacions: 
Fills: Àngela Andraiz Díez (6), Maria Andraix Díez (3) i Miquel Andraiz Díez (1). Altres: Clàudia Alabeni Domènech (14) i Llucià Alabeni Domènech (12).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"