Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Andueza González, María Pilar

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
21
Nom del cap de casa: 
Micaela González Anduaga
Lloc de procedència: 
Irun
Província de procedència: 
Guipúscoa
Data d’arribada: 
15/10/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Na Bastardes, 10
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord".