Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aparicio Martínez, Enrique

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
5
Estat civil: 
Solter/a
Lloc de residència: 
Madrid
Província de residència: 
Madrid
Nom del cap de casa: 
Teresa Tormos Hernández
Data d’arribada: 
19/11/1936
Població de destinació: 
Manresa
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid"