Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aran , Carme

Estada: 
22 dies
Observacions: 
Cap de grup. Familiars: 7. Crèdit Ajuntament: 320 ptes.
Font documental de què procedeix la informació: 
Document "Refugiats evacuats del front de l'est donats d'alta accidentalment en aquesta localitat".