Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aranda Hernández, María

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Villacarrillo
Província de naixement: 
Jaén
Edat complerta: 
46
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de residència: 
Madrid
Província de residència: 
Madrid
Professió: 
Mestressa de casa
Lloc de procedència: 
Madrid
Província de procedència: 
Madrid
Data d’arribada: 
01/07/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Fius i Palà, 6, 2n
Canvis d’adreça: 
P. República, 17
Observacions: 
Persona que l'acull: Antònia Colet (nom esmenat). "1-Març 1938. Menja a la Seu". Fills que porta: María Calvo Aranda (13 anys), Luisa Calvo Aranda (10 anys) i José Calvo Aranda (6 anys).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid