Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Beriá Hernández, Pedro

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
49
Professió: 
Cortador piel
Lloc de procedència: 
Toledo
Província de procedència: 
Toledo
Data d’arribada: 
13/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Catalunya, 3
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB. "Población Flotante. 19 de Julio 1937". Lligall 30: "Consell Municipal 1936-39".