Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Berlanga Esteban, Biviano

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
50
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
França
Província de procedència: 
França
Data d’arribada: 
01/11/1938
Adreça de destinació: 
Almirall, 12, 4t, 3ª
Observacions: 
Fam.: María Borovia Vela (49, Saragossa), Josefina Borovia Barovia (18, Saragossa), Nativitat Borovia Barovia (13, Saragossa), María Borovia Barovia (15, Saragossa) i Montserrat Beguin Berlanga (7, Saragossa).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord"