Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bernà Mollà, Dolors

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
53
Estat civil: 
Casat/da
Nom del cap de casa: 
Domingo García Bolea
Parentiu respecte al cap de casa: 
Marit
Lloc de procedència: 
Calaf
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
30/04/1938
Estada: 
4 mesos
Observacions: 
Baixa del menjador per acollir-se al racionament de la població civil (20-8-38).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"