Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bernal Gavín, Antonia

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
30
Nom del cap de casa: 
Concepción Hernando Langa
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
14/04/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"