Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bernat Gómez, José

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
23
Professió: 
Músic
Lloc de procedència: 
Albalate del Arzobispo
Província de procedència: 
Terol
Data d’arribada: 
04/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Òdena, 9
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB. "Población Flotante. 19 de Julio 1937". Lligall 30: "Consell Municipal 1936-39".