Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bernat Gómez, Pilar

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
29
Nom del cap de casa: 
Joaquim Bernat Laudó
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Lloc de procedència: 
Albalate del Arzobispo
Província de procedència: 
Terol
Data d’arribada: 
10/03/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"