Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bernat Gracia, Josep

Gènere: 
Home
Nom del cap de casa: 
Josefina Gracia Ferrer
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare?
Lloc de procedència: 
Albalate del Arzobispo
Província de procedència: 
Terol
Data d’arribada: 
25/03/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"