Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bernat Laudó, Joaquim

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
55
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Albalate del Arzobispo
Província de procedència: 
Terol
Data d’arribada: 
10/03/1938
Observacions: 
Fills: Pilar Bernat Gómez (29), Caterina Bernat Gómez (19), Angelita Bernat Gómez (15), Joaquim Bernat Gómez (5) i Pilar Miler [??] Bernat (7 mesos). Altres: Isabel Gómez Sas (51). Cap de grup segons 2ª font. Familiars 2ª font: 3 i 5. Crèdit: 30 i 340.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II". Document "Refugiats evacuats del front de l'est donats d'alta accidentalment en aquesta localitat".