Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bernat Tufet, Angelina

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
3
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Àngel Tufet Ferrer
Parentiu respecte al cap de casa: 
Avi?
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
02/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Cardona: Cementiri
Estada: 
4 mesos
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"