Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bert Biosca, Àngel

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
63
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
05/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
A. Puigterrà, 18, 2n
Observacions: 
Parents: Asunción Serratosa Queralt (62), Concha Serratosa Queralt (58) i Maria Bart Biosca (56). Cap de grup segons 2ª font. Estada 2ª font: 18 dies. Familiars 2ª font: 4. Crèdit Ajuntament: 144 ptes.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II". Document "Refugiats evacuats del front de l'est donats d'alta accidentalment en aquesta localitat".