Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bert Biosca, Maria

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
56
Nom del cap de casa: 
Àngel Bert Biosca
Parentiu respecte al cap de casa: 
Germà
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
05/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
A. Puigterrà, 18, 2n
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"