Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bertran Camí, Miquel

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
1
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Rafael Bertran Piferrer
Parentiu respecte al cap de casa: 
Avi?
Lloc de procedència: 
Tàrrega
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
03/04/1938
Observacions: 
Edat: 14 mesos.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"