Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bertran Camins, Enrique

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
52
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Barcelona
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
14/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
A. Remei
Observacions: 
Fills: Ramona Miró Borràs (49), Maria Bertran Mió (22), Àngel Bertran Miró (9), Lluís Bertran Miró (7) i Antonio Bertran Miró (2).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"