Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bertran Piferrer, Rafael

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
63
Estat civil: 
Vidu/a
Lloc de procedència: 
Tàrrega
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
03/04/1938
Estada: 
5 mesos
Observacions: 
Fills: Dolors Bertran Roure (33) i Palmira Bertran Roure (20). Altres: Leonor Camí Andreu (27), Miquel Bertran Camí (14 m), Ramona Capdevila Bertran (19), Rosalia Capdevila Bertran (15), Josep Capdevila Bertran (7) i Rosita Capdevila Bertran (5).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"