Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bestué Bielsa, Felisa

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Barbastre
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
27
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Súria
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
02/10/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Montserrat, 23, 2
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"