Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Biel Eroles, Manuel

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Balaguer
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
65
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Agramunt
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/01/1939
Observacions: 
Fam.: Agustí Munill Eroles (55, Gramunt), Pepita Biel Munill (35, Gramunt), Maria Biel Munill (22 (Gramunt) i Guadalupe Biel Munill (18, Gramunt). "Entren a cobrament el dia 4 de Gener 1939".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"