Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Biela Audina, Fidel

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Huerto
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
42
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Huerto
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
18/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Casa Miralle (Tossal del Coro)
Observacions: 
Fills: María Biela Gracia (14), Pepe Biela Gracia (12), Marina Biela Gracia (8), Trini Biela Gracia (7), Carme Biela Gracia (3) i Isabel Biela Gracia (1). Esposa: Francisca Gracia Galindo (40, Osca).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"