Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Blanco Montoya, Amparo

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
18
Professió: 
Trabajos de casa
Data d’arribada: 
01/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Era de l'Esquerra, 11
Observacions: 
"Sin domicilio fijo".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB. "Población Flotante. 19 de Julio 1937". Lligall 30: "Consell Municipal 1936-39".