Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Blasco Palos, Josefa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
37
Estat civil: 
Casat/da
Nom del cap de casa: 
Domingo Gracia Ferrer
Parentiu respecte al cap de casa: 
Marit
Lloc de procedència: 
Albalate del Arzobispo
Província de procedència: 
Terol
Data d’arribada: 
20/04/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"