Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Boire Bañeras, Josep

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Alguaire
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
46
Estat civil: 
Casat/da
Data d’arribada: 
13/04/1938
Observacions: 
Fills: Jaime Boire Gasull (18), Rosita Boira Gasull (8), Carme Boira Gasull (19) i Maria Boira Gasull (5). Altres: Maria Gasull Lledernasa (42).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"