Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bolauda Muñoz, Serafín

Gènere: 
Home
Nom del cap de casa: 
Adelina Bolea Cuello
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Cardona, 59, 2n
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"