Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bolón Marín, Josefa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
46
Estat civil: 
Vidu/a
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
15/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Av. Pirelli-Bar
Observacions: 
Ha portat els següents familiars: Josefa Sánchez Bolón (22 anys, natural de Madrid), Antonia Sánchez Bolón (19 anys) i Antoni Chárriz Sánchez (8 mesos, natural de Lleida). Entren a cobrament el dia 5 de juliol de 1938. Núm. Fitxa: 2868. Fitxa diferent.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid