Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bonet Pastor, Maria

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
30
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Prop Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
26/05/1938
Població de destinació: 
Manesa
Adreça de destinació: 
Passatge d'en Coma, 18
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"