Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Borràs Carol, Maria

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Cinctorres
Província de naixement: 
Castelló
Edat complerta: 
45
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Barcelona
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
22/05/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Sabateria, 7, 3r
Observacions: 
Fills: Carme Julián Borràs (22), Victoria Julián Borràs (17), Assumpció Julián Borràs (15), Leopoldo Julián Borràs (12) i Vicenç Julián Borràs (7).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"