Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Borràs Farràs, Francesc

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Balaguer
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
48
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Agramunt
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/06/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Infants, 15, 4t
Observacions: 
Fills: Manuela Biel Munill (36), Anton Borràs Biel (8) i Maria Borràs Biel (12). Altres: Mònica Farràs Garcia (75) i Josep Borràs Rosell (60).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"