Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Borràs Rosell, Josep

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
60
Estat civil: 
Casat/da
Nom del cap de casa: 
Francesc Borràs Farràs
Parentiu respecte al cap de casa: 
Fill
Lloc de procedència: 
Agramunt
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/06/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Infants, 15, 4t
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"