Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Botines Torres, Josep

Gènere: 
Home
Estada: 
18 dies
Observacions: 
Cap de grup. Familiars: 6. Crèdit Ajuntament: 216 ptes.
Font documental de què procedeix la informació: 
Document "Refugiats evacuats del front de l'est donats d'alta accidentalment en aquesta localitat".