Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bravo Cebollero, Pilar

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
38
Estat civil: 
Vidu/a
Lloc de procedència: 
Arbués/ Angüés
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
25/03/1938
Observacions: 
Fills: Concha Sarrate Satué (15), Mariano Sarrate Satué (13), Consol Sarrate Satué (3) i Bernabé Sarrate Satué (10 mesos). Altres: Severa Brusau Cebollero (60). Cap de grup segons 2ª font. Estada: 10 dies. Familiars: 6. Crèdit Ajuntament: 120 ptes.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II". Document "Refugiats evacuats del front de l'est donats d'alta accidentalment en aquesta localitat".