Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bravo Cerdán, Francisca

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Conca
Província de naixement: 
Conca
Edat complerta: 
57
Estat civil: 
Vidu/a
Lloc de residència: 
Madrid
Província de residència: 
Madrid
Data d’arribada: 
01/07/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Bruc, 51, 1r
Observacions: 
Filla de Joana Cerdán. Persona que l'acull: Agustí Sierra
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid