Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Briz Isiglas, Bienvenido

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
31
Professió: 
Jornalero
Lloc de procedència: 
Saragossa
Província de procedència: 
Saragossa
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB. "Población Flotante. 19 de Julio 1937". Lligall 30: "Consell Municipal 1936-39".