Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Brusau Cebollero, Severa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
60
Nom del cap de casa: 
Pilar Bravo Cebollero
Lloc de procedència: 
Arbués
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
25/03/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"