Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Buisán Conde, Juan

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Bilbao
Província de naixement: 
Biscaia
Edat complerta: 
63
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Biscaia
Província de procedència: 
Biscaia
Data d’arribada: 
09/10/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra de Vic
Observacions: 
Fam.: Celedonio Santamaría (53), María Eletra Buisán (19) i María Gertrudis Santamaría (73).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord"