Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Burgo Armillas, Julia

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
39
Nom del cap de casa: 
Julia Armillas Martín
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
29/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Campanes (Sant Francesc)
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"