Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Burruego Castillejos, Paquita

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
10
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Elvira Landívar Soldevila
Lloc de procedència: 
Cervera
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
07/07/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Àngel Guimerà, 14, 2n
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"