Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bustio Blanco, Soledad

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Arriondas
Província de naixement: 
Astúries
Edat complerta: 
42
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de residència: 
Arriondas
Província de residència: 
Astúries
Lloc de procedència: 
Arriondas
Província de procedència: 
Astúries
Data d’arribada: 
29/09/1937
Adreça de destinació: 
B. Pobres
Observacions: 
Fills: María Teresa Bustio Blanco (14) i Pepito Abarca Bustio (6). Nom esmenat per defunció 1-9-38: Paco Abarca Bustio (5).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord"