Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Caamaño Chimeno, Antoni

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
31
Nom del cap de casa: 
Manuel Caamaño Caamaño
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Lloc de procedència: 
França
Província de procedència: 
França
Data d’arribada: 
10/10/1937
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord".