Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Caballero Gonzales, Pedro

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
16
Nom del cap de casa: 
Joaquim Ester Mur
Lloc de procedència: 
Poyan Deleso
Data d’arribada: 
17/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Montserrat, 29
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"