Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Calasanz Sin, Pilar

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Estrad
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
42
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/05/1938
Observacions: 
Familiars: Pilar Quibos Calasanz (13, Lleida) i Llorença Quibos Calasanz (8, Lleida).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"